ประธานสรรหาผู้ว่าการ กกท. พบสื่อมวลชน

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ ยืนยันกระบวนการสรรหามีความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ เน้นผู้ว่าการ กกท. ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ดี

พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสายกีฬาได้สอบถามถึงกระบวนการสรรหาผู้ว่าการ กกท.คนใหม่ หลังจากได้ 9 ผู้สมัครเข้ามาชิงตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อย

ประธานสรรหาเปิดเผยว่า ขั้นตอนจากนี้ กรรมการทั้ง 5 คนจะพิจารณาหลักฐานเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมด ก่อนที่จะประกาศผู้มีสิทธิลงชิงตำแหน่งในวันที่ 25 พฤษภาคม จากนั้น 30 พฤษภาคม จะเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ, 4-8 มิถุนายน จะเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร จากนั้น 11 มิถุนายน กรรมการสรรหาจะเสนอชื่อผู้ว่าการ กกท.คนใหม่เพียงคนเดียว ให้บอร์ด กกท. พิจารณาและเสนอชื่อเข้า ครม. เพื่อแต่งตั้ง และเข้ารับตำแหน่งให้ทันวันที่ 1 กรกฎาคม หลังจากนายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท.คนปัจจุบัน จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 มิถุนายน แต่หากบอร์ด กกท. พิจารณาแล้วไม่เหมาะสมก็จะต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมด และแต่งตั้งรองผู้ว่าการ กกท. เป็นรักษาการณ์จนกว่าจะได้ผู้ว่าคนใหม่

ประธานสรรหาเน้นย้ำว่า ผู้ว่าการ กกท.คนใหม่ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวงการกีฬาเป็นอย่างดี กล้าคิดกล้าทำ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการกีฬาไทย พร้อมยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตามขั้นตอนทุกอย่าง.

ขอบคุณข่าว ทันเหตุการณ์ ติดตามต่อได้ที่ สำนักข่าวไทย.