นำเข้าเครื่องจักรเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า

Chau-Chyun Chang รองผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวว่าผักและผลิตภัณฑ์สิ่งทอถือเป็นสองประเภทหลักที่ไต้หวันนำเข้าจากพม่าในปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่พม่านำเข้าเครื่องจักรเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าจากประเทศไต้หวัน กระทรวงพาณิชย์พม่าระบุว่าปริมาณการค้าทวิภาคีเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ 2015-16 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 34.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเพิ่มขึ้นเป็น 81.7 ล้านเหรียญในปีงบการเงิน 2016-17 และ 189.1 ล้านเหรียญในปีงบการเงิน 2017-18 สิ้นสุดในเดือนมีนาคม ตามที่คณะกรรมการการลงทุนและการบริหาร บริษัท เปิดเผยว่า ณ วันที่ 30 มิ.ย. 17 บริษัท ชาวไต้หวันได้รับอนุญาตให้ลงทุนในประเทศพม่าจำนวน 42.2 ล้านเหรียญสหรัฐ